Norshield er din leverandør av produkter og tjenester innen fagområdet Beskyttelse Mot skadelige Elektromagnetiske Felter, ELF - EMP - EMI - HPM - RF og mot avlytting av følsom informasjon, Tempest

EMP-Kurs

Norshield AS kan gjennomføre kurs i beskyttelse mot elektromagnetiske pulser / felter (EMP) og vi kan tilpasse kurset etter kundens behov.

Skjermrom

Med vår kunnskap og våre produkter vil all informasjon og styring av IKT-systemer være sikret.

Filter

Slike filtre benyttes for å hindre ledningsbundet støy i å komme inn i skjermet område via kraft-, telefon-, data- og signalkabler.

Test og kontroll

Til å verifisere en skjermet installasjon eller avdekke feil eller mangler kan vi i Norshield gjennomføre ulike kontroller av skjermede installasjoner.

Om våre tjenester


For å oppnå den ønskede beskyttelsen har vi utviklet, konstruert/designet produkter som dekker de spesifiserte krav til skjerming. Samarbeid med ulike produsenter er også aktuelt for å komme fram til de riktige enheter. Innen begrepet filter er det mange ulike typer som skal tilfredsstille de ulike typer signaler som skal føres inn eller ut av en skjermet installasjon.

Om våre tjenester
Startbank logo
Corex logo