Norshield er din leverandør av produkter og tjenester innen fagområdet Beskyttelse Mot skadelige Elektromagnetiske Felter. Tempest, ELF - EMP/EMI - HPM - RF og mot avlytting av følsom informasjon.

Konsulenttjenester, Rådgivning, Engineering og Kurs

Engineering/Design og prosjektledelse. Norshield løser oppgaver innen konsulenttjenester, rådgivning, engineering og design

Skjermrom

Med vår kunnskap og våre produkter vil all informasjon og styring av IKT-systemer være sikret.

Test og kontroll

Til å verifisere en skjermet installasjon eller avdekke feil eller mangler kan vi i Norshield gjennomføre ulike kontroller av skjermede installasjoner.

Skjermingskomponenter

Dører, filtre, ventilasjonsgjennomføringer og fiberoptikk. For å oppnå de spesifiserte krav til beskyttelse har vi utviklet og samarbeidet med ulike produsenter for å komme fram til de riktige enheter.

Fleksibler

Cu-flex — fleksible kobberskinner/strømper sikrer en rask og profesjonell gjennomføring av elektriske forbindelser.

Helse og miljø

Spesielle enheter som for eksempel MRI krever god og sikker skjerming. Dette gjelder ikke bare selve enheten som gir store magnetiske felter, men også dataoverføringen.

Om våre tjenester


For å oppnå den ønskede beskyttelsen har vi utviklet, konstruert/designet produkter som dekker de spesifiserte krav til skjerming. Samarbeid med ulike produsenter er også aktuelt for å komme fram til de riktige enheter. Innen begrepet filter er det mange ulike typer som skal tilfredsstille de ulike typer signaler som skal føres inn eller ut av en skjermet installasjon.

Om våre tjenester

Samarbeidspartnere


jtm
corex