Om Filter

Slike filtre benyttes for å hindre ledningsbundet støy i å komme inn i skjermet område via kraft-, telefon-, data- og signalkabler . Filtrene plasseres i det punkt hvor kablene passerer skjermen.

 

MPE

For engineering og salg av RFI/EMP/EMC/TEMPEST-filtre samarbeider Norshield AS med filterprodusenten MPE Ltd. i Liverpool, England. MPE produserer et meget omfattende spekter av disse RFI/EMP/EMC/TEMPEST-filtre, noe som betyr at de har filtre for enhver applikasjon. Disse filtrene blir produsert etter strenge standarder på MPEs fabrikk i Liverpool. Filtrene kan også leveres med spesielle komponenter for overspenningsavledning for å sikre en effektiv primær- og sekundærbeskyttelse.

Teknisk informasjon

For mer detaljert beskrivelse er det utarbeidet en «Teknisk Informasjon» som beskriver konstruksjon, anvendelse og karakteristikker. Dette er et 8 siders dokument og gir en generell veiledning for valg av riktig kraftfilter.

For skjermapplikasjoner hvor det trengs et større antall filtre, kan MPE designe og produsere egne kabinetter for filtre etter nærmere spesifikasjoner. Disse kan bygges inn i eller ved siden av en skjermet installasjon og forbindes via skjermede stålkanaler.


 

Norshields og MPEs ingeniørstab kan bistå med rådgivning og assistanse ved valg av det mest egnede filter til den aktuelle applikasjon. I tillegg finnes et omfattende spekter av katalogmateriell for å sikre riktig valg av filter.

 
For nærmere informasjon om filtre, se vår produktside.