Spesielle enheter som for eksempel MRI , krever god og sikker skjerming. Dette gjelder selve enheten som gir store magnetiske felter, men også dataoverføringen fra enheten trenger en sikker vei fram til de som analyserer resultatet.

Her tar vi også med den beskyttelse mot LF (low frequency eller 50 Hz) som er ønskelig. Dette er et område innen HMS som berører barn og de som oppholder seg i områder der en kan forvente høyere felt enn det som anbefales av Statens Strålevern.

  • Andre kunnskapsartikler