Om filter


Slike filtre benyttes for å hindre ledningsbundet støy i å komme inn i skjermet område via kraft-, telefon-, data- og signalkabler. Filtrene plasseres i det punkt hvor kablene passer skjermen.

Les mer om hva vi tilbyr innenfor filter