Avlederskap


Avlederskap benyttes til innkobling av overspenningsbeskyttelse av kommunikasjons-, signal- og kraft kabler. Avlederskapene deles inn i to kategorier:

Avlederskap HPM

Avlederskap HPM brukes til telefon/signalkabler hvor innkommende kabel kan være opp til 100par. Skapets innhold er basert på KRONE-materiell og gassavledere.

Skjermingskrav >40dB fra 100kHz til 18GHz

Avlederskap EMP

Avlederskap EMP benyttes i hovedsak for signal- og kraftkabler. Skapet utstyres med blokk- eller skive varistorer i rekkeklemmer tilpasset spenning og strømstyrker.

Skjermkrav >40dB fra 100kHz til 1GHz

Andre produkter