Kabelgjennomføringer


Våre kabel gjennomføringer er designet for innføring av kabler/fiberkabler inn til skjermede rom, skap eller kabinetter. Gjennomføringene kan deles inn i to kategorier:

  • Gjennomføringer for skjermet kabel
  • Gjennomføring for fiberoptisk kabel

Gjennomføringer for skjermet kabel brukes til å føre kabel fra urent område og inn til rent område (f.eks skjermrom, avlederskap og kabinetter).

Hensikten ved å benytte denne type gjennomføring er å la støy/pulser avlede fra kabelens skjerm til skjermveggen ved at kabelskjerm og kabelgjennomføringens strømpe kobles sammen. Jo bedre skjermen på kabelen en benytter, jo bedre avledning oppnår man til skjermen. Best resultat oppnås i de tilfeller der kabelskjermen består av heltrukket metall.

Gjennomføringer for fiberoptisk kabel benyttes der fiberkabel skal trekkes igjennom en skjerm. Det er de gjeldende krav til demping som setter begrensning på innvendig åpning i fibergjennomføringen, og dermed på hvor store kabler en kan føre inn. Jo høyere frekvens, jo mindre åpning og mindre kabeldiameter.

Gjennomføringene monteres vanligvis på rommets «Single Entry» plate (innføringsplate), og når flere benyttes samtidig kan de leveres med en montasjeplate for enklere inn/ut montering.

Produktspekter

  • Kabelgjennomføring med strømpe
  • Fiberoptisk gjennomføring standard
  • Fiberoptisk gjennomføring Ettløps
  • Fiberoptisk gjennomføring 2-delt

Andre produkter