Kraftfilter


  • Det spesielle MPE design sikrer høy dempingskarakteristikk, lav varmeavgivelse og små fysiske enheter.
  • Full ytelse ved alle last situasjoner
  • Dempning på 100dB fra min 10kHz til 10GHz ved full last
  • Testet og verifisert opp til 40GHz
  • Kundetilpassede løsninger, også ≠50Ω
  • Benyttes til skjermrom, datarom, EMP- og Tempest installasjoner etc.

LEMP Filter

En ny serie elektriske kraftfilter med høy filter ytelse over et meget bredt frekvensspekter er utviklet av vår samarbeidspartner MPE Ltd. Denne serien er beregnet for bruk der man har soner som skal beskyttes fullt ut mot effekten av LEMP (elektromagnetisk puls generert av lyn utladning). Produktet har raske avledere for høy energi mot overspenning og raske gjennomføringskondensatorer. Filterkabinettet er laget i rustfritt stål og har skrukoblinger for terminering av fasene.

Andre produkter