RenKraft filter


  • Kosteffektiv filter serie
  • Dempning på 100dB fra min 100kHz til 1GHz
  • Merkestrøm 6A-160A
  • Rustfri utførelse
  • Kompakt utførelse
  • Gunstige priser
  • Andre produkter