Signalfilter


  • AC og DC filter
  • Merkestrøm 1A – 10A
  • Standard filter har 1 – 8 linjer
  • Versjoner er tilgjengelig i moduler opp til 200 linjer
  • Dempning på 100dB fra 14kHz til 10GHz
  • Spesialtilpasninger gjøres etter kundens ønske

Andre produkter