Skjermdør


Norshield kan levere to typer skjermdører, avhengig av bruksområde og skjermingskrav. Våre dører er av solid design for å kunne sikre den ønskede yte evnen.

Norshields knivdør er designet for å ha en god yteevne, samtidig som at den skal være brukervennlig med minimum forringelse av skjermingsegenskapen under bruk. Denne knivdøra er produsert etter strenge toleranser og stålet fortinnes for å lage god RF-forsegling og ha god korrosjonsbeskyttelse. Den har følgende fordeler:

 • Selve «kniven» er integrert som en del av dørkarmen og kobberkontaktfingre sitter i dørbladet. Dette sikrer at RF-forseglingen ikke skades ved ut/inn transport.
 • Terskelbeskyttelse som hindrer skade på «kniv»
 • God tilgjengelighet for vedlikehold
 • Standard dørhengsler og vridersystem sikrer god brukervennlighet

Standard lysåpninger er:

 • 0,9×2,0m
 • 1,0×2,0m

Opsjoner:

 • Værpakning
 • Dør leveres normal med primet overflate. Spesiell overflatebehandling eller toppstrøk lakk / farge kan leveres
 • Låser
 • Forskjellige lukkemekanismer (se nedenfor)
 • To fløyet utgave

Dørkarm kan leveres for følgende montering:

 • Integrert i System 100
 • Innsveising
 • Bolting i utsparing med klemlist for feste av skjerm til dørkarm

Lukkemekanisme «knivdør»

Skjermdør kan leveres med forskjellige type lukkemekanismer, så som manuell, halvautomatisk og helautomatisk, elektrisk og pneumatisk styret.
Knivdørenes lukkemekanisme er bygd opp av solide komponenter for å sikre at skjermingsegenskapen ikke forringes. Den sørger også optimal åpning og lukking av døra.

Manuelt system

DørvriderManuell lukkemekanisme med håndtak sikrer et effektivt system der hvor dører er i regelmessig bruk. Mekanismen er sammensatt av maskinerte komponenter montert sammen i en robust stålkasse og gir en utmerket RF-forsegling på linje med et skjermrom.

Manuell lukkemekanisme kan kombineres med følgende låsesystemer:

 • Sylinderlås, innbruddsikker, utenpåliggende
 • Kombinasjonslås (kodelås)
 • Elektrisk magnetlås

Kombinasjoner av disse låsene kan også leveres.

Pneumatisk system

Pneumatisk lukkesystem finnes i to varianter: helautomatisk og halvautomatisk. Begge inneholder den samme påmonterte stålboks med «interface» mekanisme tilpasset kundens krav.

 • Helautomatisk dør fungerer ved at lukkemekanismen lager/bryter RF-forsegling og en aktuator sørger for dørbladbevegelsen..
 • Halvautomatisk dør fungerer på samme måte med unntak av aktuatoren. Dørbladbevegelsen må gjøres manuelt.
 • Styring gjøres med et trykknapp-system, og det kan ha «interface» med pneumatiske kjøreramper for ut-/inn transport eller nøkkel-operasjon for å ivareta sikkerhet. Lukkemekanismen kan utstyres med et reservoar for luft, montert på innsiden av boks over lukkemekanismen. Skulle tilførselluft fra kompressoren svikte eller bli ødelagt vil reservoaret ha tilstrekkelig kapasitet til å åpne døra i nødstilfelle.
 • Pneumatisk system opererer ved 5,5 bar trykk.
 • Pneumatisk lukkesystem er foretrukket fremfor elektrisk systemer ved EMP-beskyttede installasjoner, siden de ikke blir påvirket av elektriske forstyrrelser.
 • Interlock-system

Inn til et skjermet rom kan to dører installeres for å danne ei sluse. Skjermdørene kan da monteres med et «Interlock»-system. Interlock-systemet er konstruert for å sikre at bare ei dør er åpen til enhver tid og sørger dermed for at skjermingen er kontinuerlig.

Pneumatisk system kan ha rød/grønn indikator som angir status på døren i et interlock-system.