Skjermrom


Skjermrom kan benyttes til ulike formål. Det største bruksområde er beskyttelse av elektronisk utstyr mot elektromagnetiske forstyrrelser og påvirkning fra omgivelsene. Slikt utstyr kan være teletekniske og datatekniske installasjoner. Det brukes også til beskyttelse av elektroniske installasjoner og annet utstyr mot spredning av sensitiv informasjon (Tempest). Et annet bruksområde er ved oppbygging av testlaboratorium.

Systemer

Norshield AS designer og leverer forskjellige type skjermrom, alt fra modulære skjermrom til byggteknisk skjerming (plassbygd).

Modulære skjermrom

Norshield AS leverer primært modulære skjermrom. Dette er rom som bygges opp ved hjelp av prefabrikkerte paneler. De vi leverer er:

  • System 100

Den mest brukte skjermingstype er System 100.
Disse modulære skjermrommene bygges som et rom i rommet og kan tilpasses til både nye og eksisterende bygninger. De kan tilpasses dersom det er behov får å bygge rundt søyler eller til spesielle hjørner i bygget.
Alle disse modulene tilfredsstiller de krav som stilles av Totalforsvaret for EMP sikring. System 100 er i tillegg godt egnet til beskyttelse av eget materiell mot spredning av informasjon.

Byggteknisk skjerming

Norshield AS kan også vær behjelpelig med å designe og montere byggteknisk skjerming. Dette kan være:

  • Tynnplate skjerm
  • Sveist stålskjerm

Tilpasninger

Dersom det benyttes modulære systemer kan skjermrom bygges opp i rom hvor det allerede finnes teknisk utstyr montert. Tilpasninger gjøres underveis ved å flytte utstyr etter hvert som en monterer. Ved å bruke modulære systemer vil en minimere plagen med støv ol underveis da de fleste delene er prefabrikkert og klar for sammenmontering.
Modulære skjermrom er lett å demontere og settes opp igjen uten stor grad av svekkelse av dempningsegenskapene. Det kan også ved hjelp av enkle tiltak lett utvides i ettertid.

Andre produkter