Telefon-/datalinjefilter


Analoge telefonfilter

 • 2-240 linjers standard størrelse
 • Dempning på 100dB fra 14kHz – 10GHz
 • Lavpass kretser
 • 300/600 ohm og kretser med ustandard impedans
 • Høy grad av symmetri – passende for modemer
 • Utvidbare modulære systemer
 • Kundetilpassede løsninger, også standardprodukter kan tilpasses
 • Benyttes for signallinjer til skjermrom, EMP- og Tempest installasjoner
 • Analoge data filter – standard kretser for 4kHz, 8kHz, 25kHz, 50kHz, 100kHz, 200kHz, 700kHz, 30MHz
 • Veiledning for samsvar ved spesielle krav til impedans
 • Moduloppbygging av datafilter avhenger av kretsoppbygging, impedans og tilkoblingskrav

Datalinjefilter

 • For bruk på digitale linjer
 • Standard kretser for 9.6kB/s, 19.2kB/s, 64kB/s, 200kB/s, 2MB/s, 10MB/s
 • Dempning på 80-100dB
 • 9,6kB/s og 19,2kB/s er tilgjengelig med 2 til 40 linjer (1-20 data par)
 • 64kB/s og over er tilgjengelig med 2, 4 og 8 linjer (1-4 data par)
 • Vanlig bruksområde vil være med ISDN, RS232, RS422, RS423

Andre produkter