Ventilasjonsgjennomføring


Våre ventilasjonsgjennomføringer deles inn i tre kategorier:

  • Honeycombgjennomføring Type EMS/EMP/Tempest, fabrikat Atom RF Systems.
  • Matrisegjennomføring 100dB EMP/TEMPEST, fabrikat Atom RF Systems.
  • Honeycombgjennomføring 40dB – 10kHz-18GHz, fabrikat Norshield AS.

En ventilasjonsgjennomføring sørger for passasje av luft inn og ut av et skjermet rom uten forringelse av RF-skjermen. Den kan også brukes som en inspeksjonsåpning eller betraktningspanel når naturlig lys er påkrevd inn til skjermet område.

Felles for alle typene er at de er metalliske gjennomføringer for ventilasjon inn/ut av skjermede områder, og som ivaretar de respektive krav til elektromagnetisk dempning.
Gjennomføringene skal monteres direkte mot skjerm, via bolting eller lodding/sveising. Ved bolting anbefales det å benytte en EMP-pakning i mellom gjennomføring og skjerm. Når lodding/sveising skal benyttes kan prosedyre medleveres.

Tilførselskanal i urent område skal isoleres fra skjermen ved hjelp av en overgang i ikke-ledende materiale. Ved høyere krav til skjerming vil dette også gjelde eventuell innvendig ventilasjonskanal. NORSHIELD AS kan levere tilpassede trerammer for dette.

Andre produkter