Om kurs


EMP-Kurs

Norshield AS kan gjennomføre kurs i beskyttelse mot elektromagnetiske pulser / felter (EMP) og vi kan tilpasse kurset etter kundens behov.

Fagtilpassede kurs

I tillegg kan Norshield AS holde kurs hos kunde om vedlikehold/service. Disse kursene tilpasses i hvert enkelt tilfelle til kundens behov.

Hensikten med slike kurs er å gi en innføring i bergrepet EMP- (ElektroMagnetisk Puls) og HPM- (HighPower Microwave) beskyttelse. Det kan gi brukere og konstruktører av beskyttede anlegg en opplæring i å designe dem og ivareta slike anlegg.

Målgrupper kan være personell som har sitt virke knyttet til prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av EMP-sikrede anlegg.

Faglig innhold i slike kurs omhandler:

 • EMP-teori
 • Trusselbilde innen totalforsvaret
 • HPM
 • Hvordan beskytte mot EMP/HPM
 • Beskyttelseskomponenter
 • Jording og kabling
 • ESD (Electro Static Discharge)
 • EMP
 • EMC
 • EMP-målinger (testing)
 • Vedlikehold og service