Om kurs


NTO gjennomfører kurs i "beskyttelse mot Elektromagnetiske pulser (EMP) i samarbeid med Norshield AS. Vi kan også tilpasse kurs til kundens behov.

EMP-Kurs

NITO gjennomfører kurs i «Beskyttelse mot Elektromegnetiske pulser (EMP)» i samarbeid med Norshield AS.

Fagtilpassede kurs

I tillegg kan Norshield AS holde kurs hos kunde om vedlikehold/service. Disse kursene tilpasses i hvert enkelt tilfelle til kundens behov.

Hensikten med slike kurs er å gi en innføring i bergrepet EMP- (ElektroMagnetisk Puls) og HPM- (HighPower Microwave) beskyttelse. Det kan gi brukere og konstruktører av beskyttede anlegg en opplæring i å designe dem og ivareta slike anlegg.

Målgrupper kan være personell som har sitt virke knyttet til prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av EMP-sikrede anlegg.

Faglig innhold i slike kurs omhandler:

  • EMP-teori
  • Trusselbilde innen totalforsvaret
  • HPM
  • Hvordan beskytte mot EMP/HPM
  • Beskyttelseskomponenter
  • Jording og kabling
  • ESD (Electro Static Discharge)
  • EMP/EMC
  • EMP-målinger (testing)
  • Vedlikehold og service